Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

БАДМИНТОН КЛУБ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитието на спорта бадминто; да развива и утвърждава физическата култура; да създава необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спор; да повишава равнището на спортното майсторство и създава условия за любителско практикуване и изява на Бадминтон клуб - Пазарджик. Средства за постигане на дазимодейства и сътрудничи със сродни организации и сдружения, с физически и юридически лица за постигане на общите , осъществява връзки и обмен на опит за изучаване и ползване на постиженията им; защитава и отстоява правата и законните интереси на членовете и съдейства за професионалната изява на лицата, осъществяващи тренировъчна и спортно-състезателна