Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Асоциация на Лайънс клубовете ”Дистрикт 130 - България”

Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Околна среда
Социални услуги

Мисия на организацията
ДА ПОМАГА на доброволци да служат на своите общности, да отговарят на хуманитарни нужди, приветства мира и насърчава международно разбирателство чрез Lions клубовете.

Цели на организацията
Да създава и насърчава духа на разбирателство между клубните членове и клубовете в страната и целия свят; да способства за обединяването на клубовете в дух на приятелство, достойно членство и взаимно разбирателство; да създава добра организация и да укрепва връзките между клубовете в страната и чужбина; да координира съвместната дейност на клубовете в Дистрикта; да работи за създаване на нови клубове, международен обмен и контакти с други клубове по света; да провежда форуми за открити дискусии по важни обществени въпроси, с което да изрази своята гражданска позиция; да укрепва авторитета на Лайънизма в страната и в чужбина; да провежда дейност за превенция и лечение на лицата, страдащи от слепота, очни заболявания и други заболявания, както и различни видове зависимости.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2021

Описание
www.буквоплет.бг

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основните асоциацията са: Да създава и насърчава духа на разбирателство между клубните членове и клубовете в страната и я свят; да способства за обединяването на клубовете в дух на приятелство, достойно членство и взаимно разбирателство; да създава добра организация и да укрепва връзките между клубовете в страната и чужбина; да координира съвместната дейност на клубовете в Дистрикта; да работи за създаване на нови клубове, международен обмен и контакти с други клубове по света; да провежда форуми за открити дискусии по важни обществени въпроси, с което да изрази своята гражданска позиция; да укрепва авторитета на Лайънизма в страната и в чужбина; да провежда дейност за превенция и лечение на лицата, страдащи от слепота, очни заболявания и други заболявания, както и различни видове зависимости.