Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

БАЛИЗ - ВЕЛИНГРАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да се изгради мзултидисциплинарна служба за деца със специални нужди и техните севмейства , съобразени със стратегията на БАЛИЗ; адекватно обучение за децата с интелектуални затруднения и постепенно въвеждане на формите на интегрирано обучение; изграждане на семейно -консултативен център, където хората с интелектуални увреждания и техните семейства могат да попучат квалифицирана здрвна , правна и социална консултация .