Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ХАН АСПАРУХ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Популяризиране, развитие и усъвършенстване на волейбола в града и общината /по слоеве и възрасти/, с насока - повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравето и работоспособността на подрастващите младежи, укрепване на нравствените и естетически качества.