Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ, РЕАЛИЗИРАЩИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВОЙСКОВИ РАЙОНИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Успешна реализация на проекти за преобразуване на проекти за преобразуване на войскови райони;улесняване и ефективизиранена комуникациитес общините с неправителствените организации, активно работещи по реализацията на проекти за преобразуване на войскови райони, както и с международни организации и институции; сътрудничиство между общините и посредничество при разработване на обща стратегия за преобразуване на войскови райони и реализиране на програми за укрепване на местното самооправление и за устойчиво развитие на населените места в общините.