Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ - ДЖИ ЕЙЧ ПАУЪР - РАЗГРАД

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Чрез спорта да подпомага обществото в изграждане на хармонично развити личности във физическо, интелектуално, културно и нравствено отншение; да задоволява специфичните интереси и потребности на своите членове; да издига авторитета на всички олимпийски и неолимпийски спортове и да повишава обществената им значимост; да организира и участва във вътрешни и международни състезания и различни прояви , свързани със спорта; да поощрява участието на жените в организирани спортни мероприятия на национално и международно ниво.