Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

ЛАЙЪНС-КЛУБ ИСТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Постигане международното Лайънс-движение; повишаване благосъстоянието на обществото;опазване на слуха,зрението и речта; инициативи в образованието,здравеопазването, социалните услуги,гражданското участие в управлението, интеграцията на различни групи в обществото,закрилата на децата, екологията и благоустройството; приобщаване на младите хора към ценностите на гражданското общество и Лайънс-движението; висок морал в обществения живот.