Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ДИАБЕТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

създаване на организация за осъществяване на : картотекиране на всички болни от диабет и формиране на рисковия контингент; научни и приложни изследвания, внедряване на съвременни методи за профилактика, диагностика и лечение, подбор и квалификация на кадри, чрез снабдяване на специализирана апаратура, медикаменти и други необходими консумативи; снабдяване с диетични храни и организиране на диетично хранене; снабдяване с помощи за болните от диабет затруднени материално или социално слаби; национална програма за създаване на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивка на болни от диабет.