Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

АГРОБИЗНЕС ЦЕНТЪР - ДУЛОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.подпомага, насърчава и стимулира местната икономика; 2.способства за предоставяне на по - големи икономически възможности на производителите чрез подпомагане създаването на нови и по - добри условия за тяхната работа; 3. насърчава, подпомага и съдейства за развитието на предприемачеството в региона на Община Дулово; 4. способства за развитието на местен потенциал за подпомагане на безработните от региона чрез специализирана професионална подкрепа и съдействие за предоставяне на финансови средства за стартиране и развитие на собствен малък и семеен бизнес. Подпомага безработните при стартиране на собствен бизнес; 5. предоставя на производителите, предприемачите и желаещите да стартират собствен бизнес професионални бизнес консултации и съвети в областта на произвоството, пазарите, финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба при създаването и управлението на собствено предприятие, подбора и управлението на персонала и др.;n6. провежда специализирани курсове и програми за обучение с насоченост към повишаване нивото на бизнес познанията, управленските умения на производителите и предприемачите; 7. оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, икономически обосновки при искане на заеми от банки и други финансиращи институции; 8. съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници на финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращите органи; 9. набира, организира и съхранява актуална икономическа информация с предоставянето и на заинтересованите лица; 10. организира или съдейства при организирането на местни обществени мероприятия, като семинари, работни срещи, изложби, панаири и други подобни за популяризирането на местния бизнес; 11. предоставя информация и оказва съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина; 12. предоставя и изразява общите становища на членовете си с оглед постигане на общи интереси; 13. участва активно в развитието на местни структури за борба с безработицата.