Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

ПАРАЛЕЛ-СИЛИСТРА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на евпойските ценности в гражданското общество;популяризиране на информация, свързана с процесите на присъединяване към ЕС и европейските финансиращи програми; разработване и внедряване на нови образователни програми за хора от различна възраст и различен социален статус; даване шанс на младите хора и подпомагане на тяхното личностно изграждане и практическа реализация чрез включване в нови образователни програми;подпомагане участието на младите хора от гр.Силистра и региона в изяви от областта на образованието, науката и културата; подпомагане на маргиналните слоеве от населението за включването им в обществения живот на своето населено място и социалната им реализация; стимулиране свободния обмен на идеи, научна информация, знания, интелектуални ценности в страната и чужбина.