Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

ОБЩЕСТВО ДУЛОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Формиране на център за подкрепа на местните инициативи в субрегионален мащаб; разкриване на възможности за подобряване качеството на живот на местната общност; стимулиране развитието на образованието, здравеопазването, науката, технологиите, културата, изкуствата, спорта и туризма; насърчаване на етнотурното общуване и изграждане на интегрална местна общност на основата на общи възгледи за взаимен просперитет