Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ ЗА СИЛИСТРА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на демократичните ценности в гражданското общество; популяризиране на информация, свързана с процесите на присъединяване към Ес и европейските финансиращи програми; разработване и внедряване на нови икономически, социални, образователни програми; даване шанс на младите хора и подпомагане на тяхното личностно изграждане и практическа реализация чрез включване на нови образователни програми