Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ВОДЕН СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие, популяризиране и утвърждаване на водните спортове и туризъм и морското дело като спорт и