Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ШКОЛА ЗА АВТОМОБИЛНИ ПИЛОТИ-ПАВЕЛ ЖЕКОВ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да популяризира и развива автомобилния спорт; да сътрудничи на държавата и общините в подпомагането на автомобилния спорт, както и в борбата срещу употребата на алкохол и наркотични вещества; да сътрудничи на държавата и общините в откриването и подпомагането на спортни таланти и подготовката на спортно-технически кадри в областта на автомобилния спорт; да съдейства за повишаване на безопасността на движението и за опазване на околната среда; да съдейства за разширяване на участието в организирания автомобилен спорт и други спортни дейности; да съдейства за масовизилане на спорта сред гражданите чрез създаване на необходимите материални и организационни условия.