Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

БЪДЕЩЕ ЗА РОДОПИТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Превръщането на Родопите в привлекателен и атрактивен район за живот, труд, туризъм и инвестиции при широка национална и международна интеграция, повишаване качеството на живот в Родопите; създаване на условия за подобряване на бизнес климата, за устойчиво развитие на региона, за осигуряване на траен поминък на населението и трайно намаляване на безработицата; сътрудничество при балансиране на националните, регионалните и местните интереси; осигуряване на условия за разкриване на екологично чисти производства и дейности, опазване и подобряване на екологичното общество, образованието, здравеопазването, науката, културата и технологиите, социалната интеграция и личностната реализация, човешките права и околната среда; организиране и координиране на съвместни дейности - регионални семинари, конференции, симпозиуми, дискусионни форуми и други; организиране набирането и разпространяването на опит, познания и друга информация в сферата на организационното изграждане и практическото функциониране на неправителствените организации и техните членове и подпомага неправителствените организации в региона при осъществяването на контактите им с други български и чуждестранни организации и фондове; разработване, внасяне и защитаване на проекти в национални, международни фондове и институции за осигуряване на безвъзмездни помощи и субсидии за осъществяване .