Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
11

НПО Профил

ОБЩНОСТ НА ДОСПАТСКИТЕ РИБАРИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да работи за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие, подобряване на местообитанията, като полага годишни грижи за опазване на видовото обогатяване и увеличаване на рибата, грижи се за поддържането, развитието и охраната на рибната фауна; създава условия за упражняването и тазвитието на спортния риболов и др.