Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

БОКСОВ СПОРТЕН КЛУБ ДЕВИН -07

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на общественополезна дейност в спорта бокс, който е част от физическата култура , какато и да представлява този спорт пред държавните , общински органи и организации, вътрешни или международно спортни организации, подпомаогане на социално слабите , инвалидите и нуждаещите се от грижи бивши спортисти по бокс и защита на техни чавешки права и свободи пред държавните и обществени органи и организации.