Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
23

НПО Профил

Вектор

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Култура и изкуство
Околна среда

Мисия на организацията

Цели на организацията
Защита на българските национални интереси, съхранение и развитие на традиционните български ценности и обичаи, в стремеж за изграждане на обединена Европа на принципа “Европа на отечествата”; Да работи за постигане на активно гражданско отношение към социалните и нравствените проблеми на българското общество и Обединена Европа; Стремеж за създаване на условия за свободно развитие на предприемачеството и на творческите изяви на всяка личност, осигуряване на възможности за реализация на всеки трудолюбив гражданин, на обществени гаранции за достойно съществуване на гражданите с увреждания и специфични способности и на хората в нетрудоспособна възраст; Стремеж за възстановяване и запазване на религиозните и семейни ценности, както и защита на българското семейство и децата; Да съдейства за установяване на ред, сигурност и равноправие на гражданите и гарантиране на равенство на всички граждани пред закона; Да работи за осигуряване на законови и обществени гаранции за свободата на словото; Да обединява интересите на членовете си, да подпомага тяхното развите и осъществяване на ефективна дейност за отваряне на България към света, осигуряване на условия за свободно движение на капитали, идеи, хора в стремежа за демократичност и развито гражданско общество; Насърчаване на предприемаческия дух и частната инициатива на малките и средни предприятия в национален мащаб; Опазване на околната среда.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита на българските национални интереси, съхранение и развитие на традиционните български ценности и обичаи, в стремеж за изграждане на обединена Европа на принципа “Европа на отечествата”; Да работи за постигане на активно гражданско отношение към социалните и нравствените проблеми на българското общество и Обединена Европа; Стремеж за създаване на условия за свободно развитие на предприемачеството и на творческите изяви на всяка личност, осигуряване на възможности за реализация на всеки трудолюбив гражданин, на обществени гаранции за достойно съществуване на гражданите с увреждания и специфични способности и на хората в нетрудоспособна възраст; Стремеж за възстановяване и запазване на религиозните и семейни ценности, както и защита на българското семейство и децата; Да съдейства за установяване на ред, сигурност и равноправие на гражданите и гарантиране на равенство на всички граждани пред закона; Да работи за осигуряване на законови и обществени гаранции за свободата на словото; Да обединява интересите на членовете си, да подпомага тяхното развите и осъществяване на ефективна дейност за отваряне на България към света, осигуряване на условия за свободно движение на капитали, идеи, хора в стремежа за демократичност и развито гражданско общество; Насърчаване на предприемаческия дух и частната инициатива на малките и средни предприятия в национален мащаб; Опазване на околната среда.