Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитието и утвърждаването на духовните ценности , гражданското общество , здравеопазването , образованието , , науката , културата , техниката и технологиите , защита на човешките права и околната среда , подопомагане на социалната интеграция и личностната реализация , изглаждане на адекватни модели за обществено благосъстояние , жизнено развнище и политическа култура .