Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

АДРА - България

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Култура и изкуство
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
Подпомагане на социално слаби хора, домове за сираци, старчески приюти и болнични заведения с храна, дрехи, медикаменти и лекарства по предварително предоставена информация от държавни институции, неправителствени организации или в изпълнение на волята на дарителя, организиране и провеждане на здравни курсове и семинари против СПИН, наркомания, алкохолизъм и тютюнопушене, предоставяне на средства за обучение и повишаване квалификацията на амбициозни млади хора, както и за изявяването на таланти в областта на науката и изкуството, вкл. и тяхното спонсориране за участие в изложби, симпозиуми, концерти и др.; развитие на издателска и други спомагателни дейности с нестопански нестопански характер, свързани със здравното и духовно укрепване на личността.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на социално слаби хора, домове за сираци, старчески приюти и болнични заведения с храна, дрехи, медикаменти и лекарства по предварително предоставена информация от държавни институции, неправителствени организации или в изпълнение на волята на дарителя, организиране и провеждане на здравни курсове и семинари против СПИН, наркомания, алкохолизъм и тютюнопушене, предоставяне на средства за обучение и повишаване квалификацията на амбициозни млади хора, както и за изявяването на таланти в областта на науката и изкуството, вкл. и тяхното спонсориране за участие в изложби, симпозиуми, концерти и др.; развитие на издателска и други спомагателни дейности с нестопански нестопански характер, свързани със здравното и духовно укрепване на личността.