Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

7 АРТ ПЛЮС

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

съдействие и насърчаване на работата на млади артисти, обществено популяризаторска дейност за проблемите на младите артисти и необходимостта от това те да бъдат подпомагани и насърчавани, установяване на контакти с наши и чужди фирми, които биха желали да съдействат за развитието на изкуствата в Република България, установяване на контакти със сродни български и чуждестранни организации за изграждане на съюз, който да помогне за по-бързото постигане на , които тези организации са си поставили, обществено популяризаторска дейност за проблемите на социална адаптация на деца от домове за сираци и деца в неравнопоставени условия и приобщаването им към социалната и културна среда на съвременното общество, работа с деца от домове за сираци и деца в неравнопоставени условия в областта на изкуството и насърчаване и оказване на съдействие за развитието на талантите им в изкуствата. предмет: пропагандиране на , създаване на различни програми за подпомагане и насърчаване на млади артисти и постигане на , създаване на различни програми за подпомагане иnнасърчаване на прояви в областта на изкуството на деца от домове за сираци и деца в неравнопоставени условия и за постигане на , организиране на различни благотворителни прояви, средствата от които се използват за финансиране на програмите на фондацията, организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с постигане , набиране на фонд и учредяване на стипендия за млади български таланти във всички сфери на изкуството, подпомагане издаването на книги и периодични издания, които утвърждават духа и ценностите, залегнали в основите на фондацията. Дейността на фондацията и изразходването на средствата не могат да бъдат обвързани с политически , ангажиращи фондацията в предизборни кампании или воденето на пропаганда и агитация в полза на политически партии. Фондацията осъществява стопанска дейност в сферата на изкуствата с предмет съобразен с предмета на дейност на фондацията. Стопанската дейност на фондацията е допълнителна спрямо основната и служи само за осъществяване на й. За нея не могат да се изразходват повече от 40% от средствата на фондацията.n22n333n4