Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

АЛТЕРНАТИВИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Утвърждаване и развитие на ценностите и проявите на гражданското общество, събиране, обработване и предоставяне на информация за формиране на гражданска култура и компетентност, осъществяване на граждански инициативи в защита на околната среда, реализиране на дейности в социалната сфера, в сферата на културата, образованието и междуетническите отношения.