Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО-КАВАРНА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подопомага изграждането и развитието на гражданското общество в града, като популяризира идеи и проекти в различни области на обществения живот, които го стимулират, осъшествяване на контакти и съвремена дейност с чуждестранни и местни физически и юридически лица в областта на местното самоуправление, науката, културата, екологията и спорта, организиране и спонсориране на различни извънучлищни форми на обучение в различни области на обществения живот, оказване на съдействие на на граждански организации и държавни структури при решаване на значили социални проблеми, съгласно действуващо законодателство, утвърждаване на съвременни методи и форми на държавни и общински у-ния и оказване на съдействие за спазване на законността, опазване на културното и историческо наследство на града.