Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

БОКСОВ КЛУБ - ОМУРТАГ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

осъществяване на общественополезна дейност с всестранно развитие на бокса на територията на р българия, чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани спортисти и специалисти.