Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "МЛАДОСТ"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да популяризира и съдейства за утвърждаване на баскетболната игра и спорта сред младите хора; да организира и провежда във взаимодействие с училищните ръководства, настоятелства и общински власти баскетболни състезания; да работи за укрепване на здравето, телесното развитие и интелектуалното осъвършенстване на младежите; да привлича и обединява чрез баскетболната игра хора от различни възрасти.