Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ЧЕРНОЛОМЕЦ - ПОПОВО 98"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да популяризира и съдейства за утвърждаване на волейболните игри сред младите хора; да работи за укрепване здравето, телесното развитие, интелектуалното усъвършенстване на младежите; да пропагандира сред младежите здравословния начин на живот и практически съдейства за отклоняването им от антисоциални пороци и подпомага личностната реализация на младите хора; да привлича и обединява чрез волейболните игри хора от различни възрастови групи; да организира и провежда във взаимодействие с училищните ръководства, настоятелства и общински власти волейболни състезания. Средства за постигане на разработва и приемаnпроекти, планове и дългосрочни програми за популяризирането, разпространяването и развитието на волейболните игри; провежда обучение и подготовка, организира и осъществява волейболни състезания и турнири; съдейства, подпомага и организира развитието на научната дейностnкато провеждане на специализирани изследвания;обмен и разпространение на научна информация; издаване на научна литература и др. подобни във връзка с постигането на основните организира и участва при осъществяването на контакти със сродни клубове в страната и чужбина; провежда семинари, лекции, беседи и дискусии, изложби, прожекции и срещи с изтъкнати деятели на спорта; обучение и подготовка на треньорски кадри, съдии и привличане на активно спортуващи от различни възрастови групи; организира и провежда прояви със спомагателен и обслужващ характер, съдействащи за постигане на основните ВК “ЧЕРНОЛОМЕЦ – ПОПОВО 98”.nПредмет на свързаната стопанска