Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ОМУРТАГ"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на спорта волейбол на територията на община Омуртаг, като част от физическата култура, както и да представлява своите членове пред държавните органи, вътрешни и международни спортни организации; Създава условия и съдейства на всички желаещи да спортуват волейболните игри с масовизиране на спорта; да работи за укрепване на здравето, телесното развитие, интелектуалното усъвършенстване на младите хора, подпомага личностната им реализация; да привлича и обединява чрез волейболните игри хора от различни възрадтови групи; да организира и провежда във взаимодействие с училищните ръководства, настоятелства, фирми и организации и общинските власти волейболни турнири и състезания.