Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22

НПО Профил

АНГЛИЙСКИ КЛУБ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Приобщаване към процесите на евроинтеграцията и осъществяване на всестранни контакти с аналогични клубове в Европо чрез усъвършенстване нивото на владеене на английски език като основно средсво на комуникация; обединява всички хора от община Търговище със средно ниво на владеене на английски език, които желаят да комуникират помежду си на споменатия език; осигуряване на достъп до интернет на членовете на клуба в търсене на възможности за комуникации.