Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

ЕВРОПЕЙСКИ НАПРЕДЪК ЗА ОМУРТАГ И АНТОНОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да превърне района обхващащ общините Омуртаг и Антоново в значима туристическа дестинация от национално и международно значение; да изгради нов имидж на регионалния туристически пазар чрез създаване на атрактивни туристически продукти и обекти; да допринесе и стимулира стопанския и културен просперитет на региона; да опазва и ефективно да използва наличните туристически ресурси, устойчиво да развива туризма в региона и страната; да съдейства за опазване на природните богатства и възпроизводството на флората и фауната, културното историческо наследство, традициите и фолклора на региона.