Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

ВАРИАНТ 5- СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

(1) чрез спорта да подпомага обществото в изграждане на хармонично развити личности във физическо, интелектуално, културно и нравствено отношение;n(2) за изграждане и подържане на екологично чиста природна среда, за водене на здравословен начин на живот, за спорт без наркотици;n(3) да задоволява специфичните интереси и потребности на своите членове;n(4) да издига авторитета на спортното ориентиране, други спортове и спортни форми и да повишава обществената им значимост;n(5) да организира и участвува във вътрешни и международни състезания и различни прояви, свързани със спорта.nЗа постигане на си сдружението използва средства, методи и форми, които да не противоречат на законите:n(1) организиране и подпомагане на многостранната дейност на своите членове за осъществяване на посочените (2) създаване и поддържане на специфична материална базаn(3) изграждане и поддържане на учебно-тренировъчни полигониn(4) работа по увеличаване количествоото и подобряване качеството на топографските картиn(5) подпомагане консултативна, научно-методично и финансоово, и по други начини своите членове