Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

НПО Профил

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ПОПОВО 09

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развива, усъвършенства и популяризира волейбола и плажния волейбол в съответствие с приетите основни насоки в областта на физическото възпитание и спорта, съгласно приеманите национални програми за тяхното изпълнение; създава условия и съдейства за развитието на високо спортно майсторство на състезателите и отборите по волейбол и плажен волейбол, с оглед на пълноценната изява на спортно-техническите умения на спортистите за постигане на престижни позиции на национално и международно ниво; подпомага, рекламира и организира спортни занимания в сферата на волейбола на територията на община Попово, област Търговище; осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации за постигане на общи , осъществява връзки и обмяна на опит в областта на волейбола.nСредства за постигане на Подпомагане и организиране на спортно-тренировъчен процес на основата на постиженията и опита на водещите волейболни клубове в страната; подготовка на състезатели и отбори за участие в състезания по волейбол и плажен волейбол; привличане на треньори и специалисти за професионална подготовка на аматьори и професионални състезатели; организиране и администриране на спортни състезания; създаване, разширяване и поддържане на материалните условия за водене на учебно-тренировъчния процес, осигуряване на необходимите технически средства, даващи възможност за пълноценна изява на състезателите; разработване на програми, стандарти и критерии за повишаване и изява на спортното майсторство по волейбол и плажен волейбол, както и осъществяване на други дейности, свързани с развитие и насърчаване на волейбола.