Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

БАСКЕТБОЛЕН И КИК БОКС КЛУБ ЧЕРНИ ЛОМ - 2010

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Осигуряване на възможности на членовете си за масов спорт и специализирани спортни изяви със състезателен характер/ първенства, турнири и др./ като им създава подходящи условия за практикуване на баскетбол и кик - бокс/ материална база, опитни специалисти, финансиране и др./; популяризиране на масовия спорт и спортните състезания в областта на баскетбола и кик- бокса в община Попово и тяхното масовизиране; работа за постигане на високо спортно майсторство в областта на баскетбола и кик - бокса; повишаване квалификация на кадрите; отправяне на искания и предложения за съвместна дейност пред държавни и общински институции и други обществени организации със сходни и дейности свързани с дейностите по предходните точки.