Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

"БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, защита на човешките права, развиване и популяризиране на идеята "Полиция в полза на обществото" посредством:сближаване на позициите на обществото и органите на полицията и създаване на двустранна и прозрачна връзка между тези два фактора за подобряване от една страна на ефективността на работата на полицията и създаване на усещане за сигурност и взаимопомощ у обществото, популяризиране на идеята "Полиция в служба на обществото" с използване на многообразие от средства и методи. Създаване на условия за нормално съжителстване на малцинствени групи в България и създаване на условия за осъществяване на тесни контакти и взаимовръзки между тях и органите на полицията, отново в насока "Полицията в полза на обществото" посредством: създаване на база за интегритет