Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН СПОРТ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подкрепя електронния спорт в България, да съдейства за прогреса на професионалните интереси и статута на електронния спорт в България, да спомага за подобряване на качеството на електронния спорт в България чрез усъвършенстване на познанията, уменията и професионалната подготовка, да спомага за напредъка на компютърните разработки в областта на електронния спорт, да ръководи и насърчава комуникацията и обмяната на образователна и професионална информация чрез различни средства в България и чужбина, да осъществява и ръководи комуникациите с Международната федерация по електронен спорт и други международни организации, свързани с електронния спорт, да създаде условия за професионално развитие и усъвършенстване на практикуващите спорта, да спомага при разработването и да разработва програми за обучение на спортисти, треньори, деятели, както и за всички останали практикуващи спорт на професионално или аматьорско ниво, да съдейства за създаване на информационна среда за запознаване на обществото с проблемите и постиженията на електронния спорт в България.