Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

АДЖУДА М - БЪЛГАРИЯ - КЛОН

Клон на чуждестранно юридическо лице
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1. Да закриля личността и защитава основните интереси на всяко дете; 2. Да спазва и уважава правата на детето, признати в Конвенцията на ООН от 1989 г.; 3. Да подчинява дейността си на изискванията на Конвенцията за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване, на действащото българско законодателство и законодателството на Кралство Испания и в частност - на Каталунското законодателство; 4. Да се грижи за етичното, моралното и законосъобразното съдържание на международното осиновяване; 5. Да следва основния принцип на "Сдружението за сътрудничество при международно осиновяване АДЖУДА М Испания": "Да дадем семейство на детето, а не - дете на семейството!"