Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

A.Н.П.АС.- БЪЛГАРИЯ

Клон на чуждестранно юридическо лице
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да осъществява благотворителна дейност и подпомагане на социално слаби семейства и нуждаещи се от грижи деца; да защитава интересите на децата и семейството; да извършва посредничество при международни осиновявания, спазвайки законовите разпоредби относно международното осиновяване; да участва в международни програми, насочени към подобряване живота на децата в семейството и специализираните институции.Средствата на дейностите за постигане на клона са съгласно Устава на "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОМОЩ/ А.Н.П.АС/- Италия. "А.Н.П.АС- БЪЛГАРИЯ" може да извършва като допълнителна стопанска дейност всяка разрешена от закона дейност, която е свързана с му, като използува приходите за тяхното постигане