Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22

НПО Профил

ЩАСТЛИВО ДЕТЕ - 21 ВЕК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Съдействие за осъществяване на благотворителни и социални дейности,осиновяване на деца,подпомагане на домове за сираци и самотни майки,домове "Майка и дете",защита на деца, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и Конвенцията за правата на детето,приети от ОС на ООН на 20.11.1989г. и ратифицирана с Решение на ВНС от 11.04.1991г.