Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да съдейства за развитието и утвърждаването на постиженията на балгарската медицина и в частност - на медицинската наука в областта на ендокринологията и болестите на обмяната; да полага усилия за подобряване на здравето на населението и за повишаване на здравната култура; да съдейства за осъществяване на превенция на ендокринологичните заболявания и болестите на обмяната; Да съдейства за подобряване на лечението на пациенти, страдащи от ендокринологични заболявания и болести на обмяната; Да взаимодейства с пациентски организации и да подпомага дейността им; Да съдейства за поддържането на високо професионално ниво на лекари и фармацевти; Да координира дейността си с други научни медицински сдружения; Да си сътрудничи със сродни организации в чужбина в областта на медицинската наука; Да подпомага прилагането на националното и международно законодателство и успешни практики в областта на ендокринологията, болестите на обмяната и здравеопазването; Да спонсорира частично млади изследователи при устно представяне на авторските им научните им доклади на различни международни форуми, симпозиуми и конгреси, след представяне на доклада, като доказателство, че е прието научно съобщение за представяне на доклада, като спонсорирането е в размер на 5% от приходите на сдружението за предходната година.