Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Благотворителна фондация към Международен женски клуб София

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Eфективна подкрепа на българските общности и институции в техните усилия да се справят с проблемите на най-нуждаещите се прослойки на територията на Република България: например жените, деца, лишени от родителска грижа и отглеждани в домове, хосписи за приютяване на физически или умствено увредени хора и ромското население; кампании за набиране на финансови и други помощни средства, информационни и образователни кампании, посредничeство и съдействие, безвъзмездно, в процеса на предоставяне на материални помощи от дарители на гореописаните общности и извършва друга, позволена от закона хуманитарна дейност. Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако тя е свързана с основната й дейност и приходите от нея се използват за постигане на определените в Учредителния акт организация на благотворителни базари, образователни курсове, информационни мероприятия, културно-туристически програми, сформиране на занаятчийски групи и кръжоци по интереси, както и продажба и разпространение на произведеното в рамките на тези мероприятия.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Eфективна подкрепа на българските общности и институции в техните усилия да се справят с проблемите на най-нуждаещите се прослойки на територията на Република България: например жените, деца, лишени от родителска грижа и отглеждани в домове, хосписи за приютяване на физически или умствено увредени хора и ромското население; кампании за набиране на финансови и други помощни средства, информационни и образователни кампании, посредничeство и съдействие, безвъзмездно, в процеса на предоставяне на материални помощи от дарители на гореописаните общности и извършва друга, позволена от закона хуманитарна дейност. Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако тя е свързана с основната й дейност и приходите от нея се използват за постигане на определените в Учредителния акт организация на благотворителни базари, образователни курсове, информационни мероприятия, културно-туристически програми, сформиране на занаятчийски групи и кръжоци по интереси, както и продажба и разпространение на произведеното в рамките на тези мероприятия.