Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

СКИ КЛУБ ЦСКА - 2004

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Пълната реализация на социалните функции на спорта за укрепване на физическата дееспособност и нравствено възпиткание на децата , младежта и трудещите се в Република България . Увеличаване броя на занимаващите се със ски спорта и създаване на условия за постигане на високи спортни резултати на вътрешното и международното спортно поле . Да съдейства за утвърждаването и развитието на ски спорта сред всички възрастови групи на населението в Република България и чрез спорта да дава възможност за изява на личността . Задоволява потребностите и интересите на своите членове и ги отстоява пред обществото и държавата .