Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ РАЛИ ХЕБРОС БЪЛГАРИЯ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да извършва общественополезна дейност като развива и популяризира автомобилния и мотоциклетен спорт в България като спорт с дълготрайни традиции, който привлича младите хора и възпитава в тях дисциплина и самоконтрол и съдейства за тяхнoто физическо и духовно изграждане като хармонични личности; сдружението ще участвува във вътрешни и международни автомобилни и мотоциклетни спортни прояви - състезания, демонстрации и семинари, като ще съдейства за повишаване на спортното майсторство на своите членове – състезатели, повишава и подпомага придобиването на квалификация на членовете си и симпатизанти чрез предоставената спортно техническа база, да оказва пътна,техническа и друга специализирана помощ на своите членове, състезатели и симпатизанти, да издава печатни материали с професионална насоченост за нуждите на клуба, да защитава живота, здравето, правата и интересите на състезателите, техническите екипи, членовете и треньорите на клуба.