Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

АЙКИ БУДО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да разпространява и подпомага бойните изкуства в Република България, да формира и развива школи за подготовка и обучение на състезатели и треньори по айкидо и други спортове, подходящи за упражняване в зала, да съдейства за изграждане на морална, духовна и физическа дисциплина сред гражданското общество, да защитава степените в бойните изкуства.