Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Културно просветно дружество на армъните от Варна и областта

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Култура и изкуство

Мисия на организацията
Развитие и утвърждаване на духовните и исторически ценности на армъните и приобщаването им към единната цялост на българския народ; съхранение и популяризиране на армънския език и култура; популяризиране на обичаите сред по-младите, запазване на армънската автентичност; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на армъните от Варна и областта;n активно сътрудничество с армънските организации от цяла Европа.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2020

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните и исторически ценности на армъните и приобщаването им към единната цялост на българския народ; съхранение и популяризиране на армънския език и култура; популяризиране на обичаите сред по-младите, запазване на армънската автентичност; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на армъните от Варна и областта;n активно сътрудничество с армънските организации от цяла Европа.