Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
09

НПО Профил

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС - ДРЪСТЪР

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомага спортните занимания на гражданите и ги организират за практикуване нафизическите упражнения и спор и спортни дейности; организират за практикуване на физическите упражения и спортни дейности; организира школи и курсове за тренировъчна и спортно -състезателна дейност