Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ-ТУТРАКАН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

ДА ПОДПОМАГА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО; ДА ПОДПОМАГА ПОЛИТИКАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ БЪЛГАРСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ; ДА СЪТРУДНИЧИ И ПОСРЕДНИЧИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СДРУЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНИЯ БИЗНЕС ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ; ДА СЪДЕЙСТВА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СХОДНИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ДА ИЗДИГА АВТОРИТЕТА И ПОПУЛЯРИЗИРА УСПЕХИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО В ОБЩИНАТА, СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАТО ПРЕДСТАВЯ ЦЕНТРОВЕТЕnЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНСТИТУЦИИ И ИЗГОТВЯ СТРАТЕГИИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ ИМ; ДА ПОВИШАВА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ; ДА РАБОТИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО В АВТОРИТЕТ В ТАЗИ ОБЛАСТ.nСРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ СРЕДСТВА, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.