Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

Национална библиотечно-информационна система

Национална библиотечно-информационна система

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
IT развитие

Мисия на организацията
Фондация НАБИС е учредена, за да отговори на нарастващите потребности
в съвременното българско общество от:
- функционална интеграция на библиотечно-информационните системи и каталожни регистри на научните институции, висшите училища, големите библиотечни хранилища и др.;
- широка информираност в областта на научната и образователната дейности;
- прилагане на нови модели за информационно обслужване, които да съответстват на световните стандарти;
- международно сътрудничество в областта на библиотечните информационни и комуникационни системи.

Основната задача на Фондация НАБИС е да спомага за развитието на образованието, науката и културата в България като:
- съдейства за издигане нивото на библиотечно-информационната комуникация между научните институции, висшите училища, големите библиотечни хранилища;
- разработва програми и участва в изпълнението им;
- организира обучение, специализация и повишаване на квалификацията в областта на библиотечните информационни и комуникационни системи;
- координира дейността по изпълнение на международни, национални и регионални проекти за развитието на библиотечно-информационното сътрудничество;
- организира семинари, конференции и други форуми, извършва информационно-издателска дейност.

Цели на организацията
Целите на Фондацията са развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието, науката и културата, което включва по-специално:
- да съдейства за информационната и функционалната интеграция на каталожните регистри на научните институции, висшите училища, големи библиотечни хранилища и др.
- да организира обучение, специализация и повишаване на квалификацията в областта на библиотечните информационни и комуникационни системи.
- да координира дейността по изпълнение на международни, национални и регионални проекти за развитието на библиотечно-информационното сътрудничество.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието, науката и културата, което включва по-специално:n- да съдейства за информационната и функционалната интеграция на каталожните регистри на научните институции, висшите училища, големи библиотечни хранилища и др.n- да организира обучение, специализация и повишаване на квалификацията в областта на библиотечните информационни и комуникационни системи. n- да координира дейността по изпълнение на международни, национални и регионални проекти за развитието на библиотечно-информационното сътрудничество.