Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

БАДМИНТОН КЛУБ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ-ГР-.ПАЗАРДЖИК"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомага развитието на здрави и жизнени хора в страната чрез развитието на спорта бадминтон;n изгражда общност от физически и юридически лица занимаващи се активно и работещи за развитието и популяризирането на спорта бадминтон; утвърждава културните и професионалин отношения, основани на уважение на личността, почтеност, доверие и взаимопомощ; обезпечава условия за подготовка и развитие на всички форми на практикуване на бадминтон; подготвя състезатели по бадминтон за участие в състезания в България и чужбина.