Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подкрепя социалното включване на гражданите; да подпомага развитието на социалната сфера в България за постигане на съвместимост с европейските стандарти; да стимулира и подобрява достъпа до социални услуги; да развива и утвърждава ценностите на гражданското общество; да защитава човешките права.