Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

БЪДЕЩЕ - НП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Да работи за подпомагане на даровити ученици и студенти в затруднено материално положение,както и на тежко болни деца,за които средствата от ЗОК не са достатъчни за ефективното им лечение.2.Да насърчава и стимулира развитието на спорта в различните дисциплини,както и да подпомага млади спортни таланти.3.Да организира и провежда семинари, конференции,научно-практическа дейност,свързана със социални,културни,нравствени,възпитателни,социално-икономически и екологични теми.4.Да учредява и връчва награди на хора със заслуги и принос в областта на образованието,културата,науката и спорта.5.Да съдейства за изучаване и популяризиране на културно-историческото наследство на българската държава, както разкриване, опазване и съхранение на паметниците на културата.6.Да съдейства за изграждането и функционирането на информационни центрове или бюра за работа с малцинствените групи,във връзка с тяхното интегриране в обществото, както и съдействие за повишаване на тяхната квалификация.