Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

НПО Профил

КЛУБ ЗА СПОРТ И ЕКОТУРИЗЪМ "СРЪНДАК"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Клуб за спор ти екотуризъм "Сръндак" са:1.ДА ИЗДИГА АВТОРИТЕТА НА КЛУБА В ОБЩИНА ГАБРОВО И В СТРАНАТА; n2.ПОДПОМАГАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ , СПОРТА, И ЕКОТУРИЗМА КАТО ЦЯЛО В ОБЩИНА ГАБРОВО И СТРАНАТАn3.ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И ЕКОТУРИЗМА СРЕД ДЕЦАТА, МЛАДЕЖИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДУХОВНИ И ФИЗИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.n4. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ПРЕД ВЛАСТИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ В СТРАНАТА.n5.СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТНИ ВЛАСТИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ В РЕГИОНА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И ЕКОТУРИЗМА СРЕД ДЕЦАТА, МЛАДЕЖИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ.n6. РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТОВЕ И ЕКОТУРИЗЪМ.